ترجمه Limit در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای معين‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحصر كردن‌.

Limit به چه معناست و Limit یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limit

معين‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی معين‌ كردن‌, ترجمه معين‌ كردن‌, کلمات شبیه معين‌ كردن‌ , منحصر كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها