خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31556 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31556','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31556 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Limitary به فارسی

ترجمه Limitary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحصر , در فارسی : داراي‌ قدرت‌ محدود.

Limitary به چه معناست و Limitary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limitary

محدود به خارجی , ریشه انگلیسی محدود, ترجمه محدود, کلمات شبیه محدود , منحصر به لاتین , داراي‌ قدرت‌ محدود. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: