ترجمه Limitary در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : منحصر , در فارسی : داراي‌ قدرت‌ محدود.

Limitary به چه معناست و Limitary یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limitary

محدود به خارجی , ریشه انگلیسی محدود, ترجمه محدود, کلمات شبیه محدود , منحصر به لاتین , داراي‌ قدرت‌ محدود. به لاتین
دانلود فایل ها