ترجمه Limiter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محدود كننده‌. می باشد

Limiter به چه معناست و Limiter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limiter

محدود كننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی محدود كننده‌., ترجمه محدود كننده‌., کلمات شبیه محدود كننده‌.
دانلود فایل ها