ترجمه Limitrophe در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای واقع‌ در مرز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مجاور مرزي‌ , در فارسی : مجاور.

Limitrophe به چه معناست و Limitrophe یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limitrophe

واقع‌ در مرز به خارجی , ریشه انگلیسی واقع‌ در مرز, ترجمه واقع‌ در مرز, کلمات شبیه واقع‌ در مرز , مجاور مرزي‌ به لاتین , مجاور. به لاتین
دانلود فایل ها