ترجمه Limivorous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فرو برنده‌ گل‌ ولاي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بلعنده‌ گل‌ , در فارسی : لجن‌ خوار.

Limivorous به چه معناست و Limivorous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limivorous

فرو برنده‌ گل‌ ولاي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فرو برنده‌ گل‌ ولاي‌, ترجمه فرو برنده‌ گل‌ ولاي‌, کلمات شبیه فرو برنده‌ گل‌ ولاي‌ , بلعنده‌ گل‌ به لاتین , لجن‌ خوار. به لاتین
دانلود فایل ها