ترجمه Limnetic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (cinmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ اب‌

Limnetic به چه معناست و Limnetic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limnetic

(cinmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (cinmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌, ترجمه (cinmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌, کلمات شبیه (cinmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ , وابسته‌ به‌ اب‌ به لاتین
دانلود فایل ها