ترجمه Limnic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (citenmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : وابسته‌ به‌ اب‌

Limnic به چه معناست و Limnic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limnic

(citenmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (citenmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌, ترجمه (citenmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌, کلمات شبیه (citenmil) زيست‌ كننده‌ در اب‌ شيرين‌ , وابسته‌ به‌ اب‌ به لاتین
دانلود فایل ها