ترجمه Limp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای عمل‌ لنگيدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شليدن‌ , در فارسی : لنگ‌ , به فارسی : شل‌ , سایر ترجمه ها : لنگي‌ شليدن‌ , لنگيدن‌

Limp به چه معناست و Limp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Limp

عمل‌ لنگيدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی عمل‌ لنگيدن‌, ترجمه عمل‌ لنگيدن‌, کلمات شبیه عمل‌ لنگيدن‌ , شليدن‌ به لاتین , لنگ‌ به لاتین , شل‌ خارجی , لنگي‌ در زبان , شليدن‌انگلیسی , لنگيدن‌
دانلود فایل ها