ترجمه Linage در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سط‌ربندي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سط‌ر شماري‌.

Linage به چه معناست و Linage یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linage

سط‌ربندي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سط‌ربندي‌, ترجمه سط‌ربندي‌, کلمات شبیه سط‌ربندي‌ , سط‌ر شماري‌. به لاتین
دانلود فایل ها