ترجمه Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دهنه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لجام‌ , در فارسی : (.iv&.tv): خط‌ كشيدن‌ , به فارسی : خط‌ انداختن‌ در

Line به چه معناست و Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line

دهنه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی دهنه‌, ترجمه دهنه‌, کلمات شبیه دهنه‌ , لجام‌ به لاتین , (.iv&.tv): خط‌ كشيدن‌ به لاتین , خط‌ انداختن‌ در خارجی
دانلود فایل ها