ترجمه Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ دار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : (نظ‌.) بخط‌ كردن‌ (با pu) , در فارسی : اراستن‌

Line به چه معناست و Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line

خط‌ دار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ دار كردن‌, ترجمه خط‌ دار كردن‌, کلمات شبیه خط‌ دار كردن‌ , (نظ‌.) بخط‌ كردن‌ (با pu) به لاتین , اراستن‌ به لاتین
دانلود فایل ها