ترجمه Line By Line در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سط‌ر به‌ سط‌ر. می باشد

Line By Line به چه معناست و Line By Line یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line By Line

سط‌ر به‌ سط‌ر. به خارجی , ریشه انگلیسی سط‌ر به‌ سط‌ر., ترجمه سط‌ر به‌ سط‌ر., کلمات شبیه سط‌ر به‌ سط‌ر.
دانلود فایل ها