ترجمه Line Feed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تعويض‌ خط‌. می باشد

Line Feed به چه معناست و Line Feed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Line Feed

تعويض‌ خط‌. به خارجی , ریشه انگلیسی تعويض‌ خط‌., ترجمه تعويض‌ خط‌., کلمات شبیه تعويض‌ خط‌.
دانلود فایل ها