ترجمه Linear Code در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رمز خط‌ي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برنامه‌ بدون‌ حلقه‌.

Linear Code به چه معناست و Linear Code یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linear Code

رمز خط‌ي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رمز خط‌ي‌, ترجمه رمز خط‌ي‌, کلمات شبیه رمز خط‌ي‌ , برنامه‌ بدون‌ حلقه‌. به لاتین
دانلود فایل ها