ترجمه Lineation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خط‌ كشي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ترسيم‌ خط‌ , در فارسی : خط‌ گذاري‌.

Lineation به چه معناست و Lineation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lineation

خط‌ كشي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی خط‌ كشي‌, ترجمه خط‌ كشي‌, کلمات شبیه خط‌ كشي‌ , ترسيم‌ خط‌ به لاتین , خط‌ گذاري‌. به لاتین
دانلود فایل ها