ترجمه Lineolated در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خط‌ دار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ خط‌وط‌ ريز , در فارسی : مخط‌ط‌.

Lineolated به چه معناست و Lineolated یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lineolated

(گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خط‌ دار به خارجی , ریشه انگلیسی (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خط‌ دار, ترجمه (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خط‌ دار, کلمات شبیه (گ‌.ش‌.- ج‌.ش‌.) خط‌ دار , داراي‌ خط‌وط‌ ريز به لاتین , مخط‌ط‌. به لاتین
دانلود فایل ها