ترجمه Linger در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اخر را گذراندن‌. می باشد

Linger به چه معناست و Linger یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linger

اخر را گذراندن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی اخر را گذراندن‌., ترجمه اخر را گذراندن‌., کلمات شبیه اخر را گذراندن‌.
دانلود فایل ها