ترجمه Lingulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زباني‌ شكل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بشكل‌ نرم‌تنان‌ , در فارسی : دوكپه‌اي‌ دوره‌ اروديسيان‌.

Lingulate به چه معناست و Lingulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lingulate

زباني‌ شكل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زباني‌ شكل‌, ترجمه زباني‌ شكل‌, کلمات شبیه زباني‌ شكل‌ , بشكل‌ نرم‌تنان‌ به لاتین , دوكپه‌اي‌ دوره‌ اروديسيان‌. به لاتین
دانلود فایل ها