خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31702 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('31702','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =31702 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Linked به فارسی

ترجمه Linked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيوند يافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوندي‌.

Linked به چه معناست و Linked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linked

پيوند يافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيوند يافته‌, ترجمه پيوند يافته‌, کلمات شبیه پيوند يافته‌ , پيوندي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: