ترجمه Linked در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيوند يافته‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيوندي‌.

Linked به چه معناست و Linked یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linked

پيوند يافته‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيوند يافته‌, ترجمه پيوند يافته‌, کلمات شبیه پيوند يافته‌ , پيوندي‌. به لاتین
دانلود فایل ها