ترجمه Links در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تپه‌ ساحلي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زمين‌ بازي‌ گلف‌.

Links به چه معناست و Links یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Links

تپه‌ ساحلي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تپه‌ ساحلي‌, ترجمه تپه‌ ساحلي‌, کلمات شبیه تپه‌ ساحلي‌ , زمين‌ بازي‌ گلف‌. به لاتین
دانلود فایل ها