ترجمه Linseed Oil در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای روغن‌ بزرك‌. می باشد

Linseed Oil به چه معناست و Linseed Oil یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Linseed Oil

روغن‌ بزرك‌. به خارجی , ریشه انگلیسی روغن‌ بزرك‌., ترجمه روغن‌ بزرك‌., کلمات شبیه روغن‌ بزرك‌.
دانلود فایل ها