ترجمه Lintel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تير سردر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سنگ‌ سردر.

Lintel به چه معناست و Lintel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lintel

تير سردر به خارجی , ریشه انگلیسی تير سردر, ترجمه تير سردر, کلمات شبیه تير سردر , سنگ‌ سردر. به لاتین
دانلود فایل ها