ترجمه Lionhearted در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دلير می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شير دل‌.

Lionhearted به چه معناست و Lionhearted یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lionhearted

دلير به خارجی , ریشه انگلیسی دلير, ترجمه دلير, کلمات شبیه دلير , شير دل‌. به لاتین
دانلود فایل ها