ترجمه Lionize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مورد توجه‌ زياد قرار گرفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : شير كردن‌.

Lionize به چه معناست و Lionize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lionize

مورد توجه‌ زياد قرار گرفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مورد توجه‌ زياد قرار گرفتن‌, ترجمه مورد توجه‌ زياد قرار گرفتن‌, کلمات شبیه مورد توجه‌ زياد قرار گرفتن‌ , شير كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها