ترجمه Lip Reader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای لب‌ خوان‌. می باشد

Lip Reader به چه معناست و Lip Reader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lip Reader

لب‌ خوان‌. به خارجی , ریشه انگلیسی لب‌ خوان‌., ترجمه لب‌ خوان‌., کلمات شبیه لب‌ خوان‌.
دانلود فایل ها