ترجمه Lipid در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چربي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مواد چربي‌ كه‌ شامل‌ پيه‌ وموم‌ وفسفاتيد

Lipid به چه معناست و Lipid یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lipid

چربي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چربي‌, ترجمه چربي‌, کلمات شبیه چربي‌ , مواد چربي‌ كه‌ شامل‌ پيه‌ وموم‌ وفسفاتيد به لاتین
دانلود فایل ها