ترجمه Lipping در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای قط‌عه‌ چوبي‌ كه‌ در لاي‌ شكاف‌ كمان‌ تعبيه‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : لبچه‌

Lipping به چه معناست و Lipping یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lipping

قط‌عه‌ چوبي‌ كه‌ در لاي‌ شكاف‌ كمان‌ تعبيه‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی قط‌عه‌ چوبي‌ كه‌ در لاي‌ شكاف‌ كمان‌ تعبيه‌ شده‌, ترجمه قط‌عه‌ چوبي‌ كه‌ در لاي‌ شكاف‌ كمان‌ تعبيه‌ شده‌, کلمات شبیه قط‌عه‌ چوبي‌ كه‌ در لاي‌ شكاف‌ كمان‌ تعبيه‌ شده‌ , لبچه‌ به لاتین
دانلود فایل ها