ترجمه Liquefacient در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابگونگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : گدازنده‌ , در فارسی : مايع‌ كننده‌ , به فارسی : (ط‌ب‌) عامل‌ موجب‌ ترشح‌

Liquefacient به چه معناست و Liquefacient یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquefacient

ابگونگر به خارجی , ریشه انگلیسی ابگونگر, ترجمه ابگونگر, کلمات شبیه ابگونگر , گدازنده‌ به لاتین , مايع‌ كننده‌ به لاتین , (ط‌ب‌) عامل‌ موجب‌ ترشح‌ خارجی
دانلود فایل ها