ترجمه Liquidate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مايع‌ كردن‌ , در فارسی : بصورت‌نقدينه‌ دراوردن‌ , به فارسی : سهام‌.

Liquidate به چه معناست و Liquidate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquidate

بردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بردن‌, ترجمه بردن‌, کلمات شبیه بردن‌ , مايع‌ كردن‌ به لاتین , بصورت‌نقدينه‌ دراوردن‌ به لاتین , سهام‌. خارجی
دانلود فایل ها