ترجمه Liquidation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تسويه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : از بين‌ رفتن‌ , در فارسی : واريز حساب‌ , به فارسی : نابودي‌.

Liquidation به چه معناست و Liquidation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquidation

تسويه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تسويه‌, ترجمه تسويه‌, کلمات شبیه تسويه‌ , از بين‌ رفتن‌ به لاتین , واريز حساب‌ به لاتین , نابودي‌. خارجی
دانلود فایل ها