ترجمه Liquidize در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بصورت‌ مايع‌ دراوردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاف‌ كردن‌ , در فارسی : تسويه‌ كردن‌ , به فارسی : از بين‌

Liquidize به چه معناست و Liquidize یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liquidize

بصورت‌ مايع‌ دراوردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بصورت‌ مايع‌ دراوردن‌, ترجمه بصورت‌ مايع‌ دراوردن‌, کلمات شبیه بصورت‌ مايع‌ دراوردن‌ , صاف‌ كردن‌ به لاتین , تسويه‌ كردن‌ به لاتین , از بين‌ خارجی
دانلود فایل ها