ترجمه Lis Pendens در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (حق.) دعواي‌ مط‌روحه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دعواي‌ معلق‌.

Lis Pendens به چه معناست و Lis Pendens یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lis Pendens

(حق.) دعواي‌ مط‌روحه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (حق.) دعواي‌ مط‌روحه‌, ترجمه (حق.) دعواي‌ مط‌روحه‌, کلمات شبیه (حق.) دعواي‌ مط‌روحه‌ , دعواي‌ معلق‌. به لاتین
دانلود فایل ها