ترجمه List در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای امدن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : دوست‌ داشتن‌ , در فارسی : كج‌ كردن‌.

List به چه معناست و List یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به List

امدن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی امدن‌, ترجمه امدن‌, کلمات شبیه امدن‌ , دوست‌ داشتن‌ به لاتین , كج‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها