ترجمه List در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فهرست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صورت‌ , در فارسی : جدول‌ , به فارسی : سجاف‌ , سایر ترجمه ها : كنار شيار , نرده‌ , ميدان‌

List به چه معناست و List یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به List

فهرست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فهرست‌, ترجمه فهرست‌, کلمات شبیه فهرست‌ , صورت‌ به لاتین , جدول‌ به لاتین , سجاف‌ خارجی , كنار در زبان , شيارانگلیسی , نرده‌ , ميدان‌
دانلود فایل ها