ترجمه List Price در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای فهرست‌ قيمت‌ اجناس‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : فهرستي‌ كه‌ در ان‌ قيمت‌ اجناس‌ يا

List Price به چه معناست و List Price یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به List Price

فهرست‌ قيمت‌ اجناس‌ به خارجی , ریشه انگلیسی فهرست‌ قيمت‌ اجناس‌, ترجمه فهرست‌ قيمت‌ اجناس‌, کلمات شبیه فهرست‌ قيمت‌ اجناس‌ , فهرستي‌ كه‌ در ان‌ قيمت‌ اجناس‌ يا به لاتین
دانلود فایل ها