ترجمه Litany در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای وعبادت‌ تهليل‌ دار. می باشد

Litany به چه معناست و Litany یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Litany

وعبادت‌ تهليل‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی وعبادت‌ تهليل‌ دار., ترجمه وعبادت‌ تهليل‌ دار., کلمات شبیه وعبادت‌ تهليل‌ دار.
دانلود فایل ها