ترجمه Litany در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مناجات‌ ودعاي‌ دسته‌ جمعي‌ بط‌ور سوال‌ وجواب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناجات‌

Litany به چه معناست و Litany یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Litany

مناجات‌ ودعاي‌ دسته‌ جمعي‌ بط‌ور سوال‌ وجواب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مناجات‌ ودعاي‌ دسته‌ جمعي‌ بط‌ور سوال‌ وجواب‌, ترجمه مناجات‌ ودعاي‌ دسته‌ جمعي‌ بط‌ور سوال‌ وجواب‌, کلمات شبیه مناجات‌ ودعاي‌ دسته‌ جمعي‌ بط‌ور سوال‌ وجواب‌ , مناجات‌ به لاتین
دانلود فایل ها