ترجمه Litter در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جانوري‌ در يك‌ وهله‌ ميزايد می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : زايمان‌ , در فارسی : ريخته‌ وپاشيده‌

Litter به چه معناست و Litter یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Litter

جانوري‌ در يك‌ وهله‌ ميزايد به خارجی , ریشه انگلیسی جانوري‌ در يك‌ وهله‌ ميزايد, ترجمه جانوري‌ در يك‌ وهله‌ ميزايد, کلمات شبیه جانوري‌ در يك‌ وهله‌ ميزايد , زايمان‌ به لاتین , ريخته‌ وپاشيده‌ به لاتین
دانلود فایل ها