ترجمه Liturgics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌ می باشد

Liturgics به چه معناست و Liturgics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liturgics

مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌, ترجمه مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌, کلمات شبیه مبحث‌ عبادات‌ ومناجات‌ نامه‌ها وتاريخ‌ ومنشا پيدايش‌
دانلود فایل ها