ترجمه Liturgiologist در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای tsigrutil=. می باشد

Liturgiologist به چه معناست و Liturgiologist یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Liturgiologist

tsigrutil=. به خارجی , ریشه انگلیسی tsigrutil=., ترجمه tsigrutil=., کلمات شبیه tsigrutil=.
دانلود فایل ها