ترجمه Livery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رهايي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نجات‌ , در فارسی : (م‌.م‌.)لباس‌ و خوراكي‌ كه‌ به‌ نوكرداده‌

Livery به چه معناست و Livery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Livery

رهايي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رهايي‌, ترجمه رهايي‌, کلمات شبیه رهايي‌ , نجات‌ به لاتین , (م‌.م‌.)لباس‌ و خوراكي‌ كه‌ به‌ نوكرداده‌ به لاتین
دانلود فایل ها