ترجمه Living در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زندگي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : معاش‌ , در فارسی : وسيله‌ گذران‌ , به فارسی : معيشت‌ , سایر ترجمه ها : زنده‌ حي‌

Living به چه معناست و Living یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Living

زندگي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زندگي‌, ترجمه زندگي‌, کلمات شبیه زندگي‌ , معاش‌ به لاتین , وسيله‌ گذران‌ به لاتین , معيشت‌ خارجی , زنده‌ در زبان , حي‌انگلیسی
دانلود فایل ها