ترجمه Living Room در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای اتاق‌ نشيمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سالن‌ نشيمن‌.

Living Room به چه معناست و Living Room یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Living Room

اتاق‌ نشيمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی اتاق‌ نشيمن‌, ترجمه اتاق‌ نشيمن‌, کلمات شبیه اتاق‌ نشيمن‌ , سالن‌ نشيمن‌. به لاتین
دانلود فایل ها