ترجمه Lixiviate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای حلالي‌. می باشد

Lixiviate به چه معناست و Lixiviate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Lixiviate

حلالي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی حلالي‌., ترجمه حلالي‌., کلمات شبیه حلالي‌.
دانلود فایل ها