ترجمه Load در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پر كردن‌ , در فارسی : گرانباركردن‌ , به فارسی : سنگين‌ كردن‌ , سایر ترجمه ها : فيلم‌

Load به چه معناست و Load یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Load

كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی كردن‌, ترجمه كردن‌, کلمات شبیه كردن‌ , پر كردن‌ به لاتین , گرانباركردن‌ به لاتین , سنگين‌ كردن‌ خارجی , فيلم‌ در زبان
دانلود فایل ها