ترجمه Load در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بار كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بار.

Load به چه معناست و Load یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Load

بار كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بار كردن‌, ترجمه بار كردن‌, کلمات شبیه بار كردن‌ , بار. به لاتین
دانلود فایل ها