ترجمه Loaded در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ز.ع‌.- امر.) مست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پولدار , در فارسی : داراي‌ پول‌ زياد , به فارسی : بارشده‌

Loaded به چه معناست و Loaded یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loaded

(ز.ع‌.- امر.) مست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ز.ع‌.- امر.) مست‌, ترجمه (ز.ع‌.- امر.) مست‌, کلمات شبیه (ز.ع‌.- امر.) مست‌ , پولدار به لاتین , داراي‌ پول‌ زياد به لاتین , بارشده‌ خارجی
دانلود فایل ها