ترجمه Loader در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باركننده‌. می باشد

Loader به چه معناست و Loader یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loader

باركننده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باركننده‌., ترجمه باركننده‌., کلمات شبیه باركننده‌.
دانلود فایل ها