ترجمه Loading در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بارگيري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بار , در فارسی : محموله‌ , به فارسی : اميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ شراب‌.

Loading به چه معناست و Loading یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loading

بارگيري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بارگيري‌, ترجمه بارگيري‌, کلمات شبیه بارگيري‌ , بار به لاتین , محموله‌ به لاتین , اميختن‌ مواد خارجي‌ به‌ شراب‌. خارجی
دانلود فایل ها