ترجمه Loading در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای باركنش‌. می باشد

Loading به چه معناست و Loading یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Loading

باركنش‌. به خارجی , ریشه انگلیسی باركنش‌., ترجمه باركنش‌., کلمات شبیه باركنش‌.
دانلود فایل ها